Borgmester stolt af Københavns afgangselever: ”De trækker hele landsgennemsnittet op”

dato

Efter corona-nedlukningerne er folkeskolens afgangseksamen tilbage som før, og det har påvirket resultaterne.

Karaktergennemsnittet for eleverne på Københavns 72 folkeskoler og specialskoler er faldet sammenlignet med COVID-19-årgangene, men ligger alligevel en smule højere end i 2019. Sammenlignet med resten af landet, ligger Københavns elever 0,3 karakterpoint højere end landsgennemsnittet.

Dog er der en markant lavere andel af elever i København, der får mindst 2 i dansk og matematik, som er kravet for at kunne komme ind på en ungdomsuddannelse. Faldet ses både i forhold til afgangseksamen i 2019 og i forhold til de tre skoleår påvirket af COVID-19.

Opgørelsen viser også, at afgangseleverne i København - i lighed med resten af landet - er gået markant tilbage i dansk læsning og i retskrivning. I mundtlig engelsk går eleverne i København frem i forhold til afgangseksamen i 2019, og præsterer nu væsentlig bedre end Aarhus og hele landet. I matematik præsterer eleverne i København i år markant dårligere end eleverne i Aarhus.

For at løfte eleverne i matematik, har Københavns Kommune afsat ni millioner kr. til to nye store matematikindsatser. Disse indsatser skal skabe bedre sammenhæng mellem overgangene i de forskellige klassetrin og støtte elevernes samarbejde i makkerpar i matematik.


https://www.kk.dk/nyheder/borgmester-stolt-af-koebenhavns-afgangselever-de-traekker-hele-landsgennemsnittet-op
Kilde: København Kommune